Tag: Aikido May 2019 Grading

Aikido May 2019 Grading – part 2

Aikido Tenshindo Wellington, May 2019 Grading – part 2: Nidan, Sandan, Yondan and Wrap-up.

Aikido May 2019 Grading – part 1

Aikido Tenshindo Wellington, May 2019 Grading – part 1: Warm-up and Kyu Grades.

Blog at WordPress.com.