Tag: Aikido November 2017 Grading

Aikido November 2017 Grading – part 4

Aikido Tenshindo Wellington, November 2017 grading. 2nd Dan.

Aikido November 2017 Grading – part 3

Aikido Tenshindo Wellington, November 2017 grading. 1st Dan.

Aikido November 2017 Grading – part 2

Aikido Tenshindo Wellington, November 2017 grading. 1st Kyu.

Aikido November 2017 Grading – part 1

Aikido Tenshindo Wellington, November 2017 grading. 6th and 5th Kyu.

Blog at WordPress.com.